Antal sidvisningar senaste 30 dagarna

torsdag 25 februari 2010

SJÄLVASTE MINISTERN VILSELEDER OM FÖRSVARSPENGARNA

Genom att Ekot på Twitter tidigare i dag hänvisade till en nyhet om försvaret (som Försvarsmakten brukar benämnas av journalister) fick jag upp ögonen för ett rejält falsarium i Ekots nyhet. Redaktionen hävdade nämligen att Försvarsmakten under 2008 gick med UNDERSKOTT - 1,5 miljarder. Jag råkar veta att Försvarsmakten inte har dragit över sin totala budget på åratal, inte heller 2008.

Därför skrev jag ett kort inlägg tidigare i dag om att Ekot vilseleder. Nu har jag läst fler nyhetstexter och det tycks som att budgetuppgifterna i dagens nyhetsflod härrör från försvarsminister Tolgfors själv. Enligt TT berättade han under en "pressfika" om både 2009 års överskott och jämförde då med 2008 års "underskott".

Vems ansvar är det att publiken får rätt uppgifter? Upphör journalisternas ansvar för faktakoll om ett ansvarigt statsråd är den som är källan till osakligheten? Jag önskar förstås att landets försvarsminister inte ska föra någon bakom ljuset, men jag förutsätter också att seriösa journalister har beredskap för att ifrågasätta de siffror som läggs fram.

Jag vet inte hur precis Sten Tolgfors var under "fikat" i dag, men så som han har tolkats av TT och Ekot blir det rena falsariet. Försvarsmakten hade 2008 en kraftig obalans mellan sina två huvudanslag, vilket föranledde myndigheten att kraftigt dra in på förbandsverksamheten (inklusive övningar, flygtimmar mm). Efter en långdragen diskussion fick myndigheten till slut flytta över ett antal hundra miljoner från materiel- till förbandsanslaget. Men: INTE EN KRONA DROG MAN ÖVER TOTALBUDGETEN 2008! Det är alltså 100 procent osant att påstå att Försvarsmaktens ekonomi när 2008 var över slutade med underskott. Tvärtom blev det när året var slut också då ett överskott!

Det har tyvärr skett ett antal gånger att såväl politiker som journalister har spritt bilden av att Försvarsmakten då gjorde av med pengar som den inte hade. Det var fel då och det är fel nu.

Det som har skett i dag är att försvarsdepartementet har berättat hur väldigt mycket pengar som blev över för 2009. Och det är ju trevligt för en regering, förstås. Men frågan är hur ärligt det är gentemot skattebetalare och väljare att samtidigt sprida ett osant påstående om att Försvarsmakten året före gick med underskott (på sin totala budget, vilket den allmänna tolkningen är).

Jag är bekymrad. Både över att försvarsdepartementet inte anstränger sig mer för att ge korrekta siffror. Och över att journalistkollektivet inte ens bemödar sig om att kolla med myndigheten själv. Därför blev allmänheten återigen felinformerad om läget i försvaret.

Inga kommentarer: