Antal sidvisningar senaste 30 dagarna

onsdag 10 mars 2010

FÖRSVARA ALLA FRIHETERNA!

Den breda uppställningen bakom vår grundlagsfästa yttrandefrihet gör mig mycket glad. Vi måste benhårt hålla fast vid det som utgör avgörande inslag i vår demokrati.

Men jag upplever ofta att några av de andra fri- och rättigheterna som nämns i vår regeringsform har ett svagare stöd. Då tänker jag särskilt på mötes- och demonstrationsfriheten. Inte sällan drar beslutsamma medborgare ut på staden för att "stoppa nazister" eller "störa demonstrationer". Flera gånger har sådana aktioner också omöjliggjort politiska möten. Det är sällan som jag på nyhets- eller debattplats upptäcker några tydliga avståndstaganden från sådant sabotage.

Oavsett vad jag tycker om andras politiska åsikter måste jag ha respekt för mötesfriheten, om jag ska kunna kalla mig själv för fullblodsdemokrat. Och att missunna andra rätten att demonstrera utan störningar - hur motiverar man det från grundlagssynpunkt?

Värna alla fri- och rättigheter i den svenska regeringsformen!

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, menings- yttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syf- ten,
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller till- sammans med andra utöva sin religion.

Inga kommentarer: